WWW-sivut / Facebook
Sirpa du Jardin
Henna Hakkarainen

varps.kotisivut@gmail.com

Laura Manninen - kenttäkalenterit

Piia Suhonen - PUFFETTIVASTAAVA

Näyttelystä KoiraVarkaus 2021 VarPS:n edustajat
Mirva Mustonen
Laura Manninen
Arja Keinänen